หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2561

พม. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2561