หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > รมว.พม.พื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1

รมว.พม.พื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1

รมว.พม.พื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1