หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > รมว.พม.ตรวจเยี่ยมและเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว(สค.)

รมว.พม.ตรวจเยี่ยมและเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว(สค.)

รมว.พม.ตรวจเยี่ยมและเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว(สค.)