หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะผู้อยู่อาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการฯ ในระยะต่อไป เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

รมว.พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะผู้อยู่อาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการฯ ในระยะต่อไป เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย