หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > รมว.พม.พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

รมว.พม.พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

รมว.พม.พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย