หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของนิคมสร้างตนเองโพนพิสัย พร้อมทั้งเยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคม ที่จังหวัดหนองคาย

รมว.พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของนิคมสร้างตนเองโพนพิสัย พร้อมทั้งเยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคม ที่จังหวัดหนองคาย