หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จับมือภาคีเครือข่ายจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

พม. จับมือภาคีเครือข่ายจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ