หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > รมว.พม.พร้อมด้วยปลัดพม.ร่วมการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) ครั้งที่ 3/2561

รมว.พม.พร้อมด้วยปลัดพม.ร่วมการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) ครั้งที่ 3/2561

รมว.พม.พร้อมด้วยปลัดพม.ร่วมการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) ครั้งที่ 3/2561