หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านคนพิการ เพื่อ"การขับเคลื่อนสู่สังคมยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล"

พม. จัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านคนพิการ เพื่อ"การขับเคลื่อนสู่สังคมยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล"