หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > นายกรัฐมนตรีเปิดอาคารแรกโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต Smart Life ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่

นายกรัฐมนตรีเปิดอาคารแรกโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต Smart Life ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่