หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) พร้อมเสนอ ครม. เห็นชอบสังคมสูงวัยเป็นระเบียบวาระแห่งชาติ

พม. จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) พร้อมเสนอ ครม. เห็นชอบสังคมสูงวัยเป็นระเบียบวาระแห่งชาติ