หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. เปิดตัวเพิ่ม 2 โครงการ Flagship มุ่งพัฒนาบุคลากรสู่ผู้นำทางสังคมด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อสังคมคุณภาพ

รมว.พม. เปิดตัวเพิ่ม 2 โครงการ Flagship มุ่งพัฒนาบุคลากรสู่ผู้นำทางสังคมด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อสังคมคุณภาพ