หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > สหรัฐอเมริกาเผยแพร่ TIP Report ประจำปี 2561 เลื่อนอันดับประเทศไทยขึ้นเป็นระดับ Tier 2

สหรัฐอเมริกาเผยแพร่ TIP Report ประจำปี 2561 เลื่อนอันดับประเทศไทยขึ้นเป็นระดับ Tier 2