หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน" รุ่นที่ 6

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน" รุ่นที่ 6

  • ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร