หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. รณรงค์ชาวเชียงใหม่ ร่วมตระหนัก "สังคมไทย ห่วงใยคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน" มุ่งให้ทานอย่างถูกวิธี

พม. รณรงค์ชาวเชียงใหม่ ร่วมตระหนัก "สังคมไทย ห่วงใยคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน" มุ่งให้ทานอย่างถูกวิธี