หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เตรียมจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2561 พร้อมทั้งเปิดศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านเชียงใหม่ และชี้แจงความคืบหน้าการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

พม. เตรียมจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2561 พร้อมทั้งเปิดศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านเชียงใหม่ และชี้แจงความคืบหน้าการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด