หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จับมือภาคีเครือข่ายด้านคนพิการ ร่วมพัฒนาเมืองสู่ “ชุมชนต้นแบบเชียงใหม่ เมืองมรดกโลก เมืองอารยสถาปัตย์ และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล”

พม. จับมือภาคีเครือข่ายด้านคนพิการ ร่วมพัฒนาเมืองสู่ “ชุมชนต้นแบบเชียงใหม่ เมืองมรดกโลก เมืองอารยสถาปัตย์ และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล”