หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. สานพลังประชารัฐ เปิดศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน จ.เชียงใหม่ เป็น "ศูนย์ตั้งหลักชีวิต" ก่อนคืนสู่สังคม

พม. สานพลังประชารัฐ เปิดศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน จ.เชียงใหม่ เป็น "ศูนย์ตั้งหลักชีวิต" ก่อนคืนสู่สังคม