หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561

  • ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร