หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เร่งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและประสบปัญหาทางสังคม ที่ จ.ชลบุรี เพชรบุรี และนครศรีธรรมราช

พม. เร่งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและประสบปัญหาทางสังคม ที่ จ.ชลบุรี เพชรบุรี และนครศรีธรรมราช