หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > รมว.พม.เป็นประธานเปิด Kick off กิจการเพื่อสังคม Social Enterprise : SE เพื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานกิจการเพื่อสังคมของกระทรวง พม.

รมว.พม.เป็นประธานเปิด Kick off กิจการเพื่อสังคม Social Enterprise : SE เพื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานกิจการเพื่อสังคมของกระทรวง พม.

รมว.พม.เป็นประธานเปิด Kick off กิจการเพื่อสังคม Social Enterprise : SE เพื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานกิจการเพื่อสังคมของกระทรวง พม.