หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านดิจิทัล

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านดิจิทัล

  • ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร