หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > รมว.พม. เป็นประธานการประชุมหารือด้านโครงสร้างภารกิจและอัตรากำลังของกระทรวง พม.

รมว.พม. เป็นประธานการประชุมหารือด้านโครงสร้างภารกิจและอัตรากำลังของกระทรวง พม.

รมว.พม. เป็นประธานการประชุมหารือด้านโครงสร้างภารกิจและอัตรากำลังของกระทรวง พม.