หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > รมว.พม. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ประเทศไทย) ในโอกาสเข้าพบเพื่อรายงานผลเบื้องต้นการประเมินผลกระทบโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและการประเมินการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

รมว.พม. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ประเทศไทย) ในโอกาสเข้าพบเพื่อรายงานผลเบื้องต้นการประเมินผลกระทบโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและการประเมินการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

รมว.พม. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ประเทศไทย) ในโอกาสเข้าพบเพื่อรายงานผลเบื้องต้นการประเมินผลกระทบโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและการประเมินการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย