หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ร่วมมือสำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ประจำประเทศไทย มุ่งพัฒนาการดำเนินการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผู้โยกย้ายถิ่นฐานกลุ่มเปราะบาง

พม. ร่วมมือสำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ประจำประเทศไทย มุ่งพัฒนาการดำเนินการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผู้โยกย้ายถิ่นฐานกลุ่มเปราะบาง