หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนเอเชีย : จิตอาสาเพื่อชุมชนแห่งการดูแลและเอื้ออาทร

พม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนเอเชีย : จิตอาสาเพื่อชุมชนแห่งการดูแลและเอื้ออาทร