หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. รณรงค์ "สังคมไทย ห่วงใย คนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน" เน้นให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน เพื่อสังคมเป็นระเบียบและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

พม. รณรงค์ "สังคมไทย ห่วงใย คนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน" เน้นให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน เพื่อสังคมเป็นระเบียบและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ