หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรสู่ผู้นำทางสังคม ณ สถาบันพระประชาบดี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จ.ปทุมธานี

รมว.พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรสู่ผู้นำทางสังคม ณ สถาบันพระประชาบดี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จ.ปทุมธานี