หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข้อมูลงบประมาณ > รายงานผลการเบิกจ่าย และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณฯ 2561

รายงานผลการเบิกจ่าย และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณฯ 2561

  • ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร