หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. นำเด็กและเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้ 75 คน ร่วม "โครงการแผ่นดินเดียวกัน ปี 2561" มุ่งสร้างการยอมรับในความหลากหลาย เพื่อเป็นพลังสรรค์สร้างสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน

พม. นำเด็กและเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้ 75 คน ร่วม "โครงการแผ่นดินเดียวกัน ปี 2561" มุ่งสร้างการยอมรับในความหลากหลาย เพื่อเป็นพลังสรรค์สร้างสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน