หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เชิญชวนสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ส่งผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ร่วมประกวดชิงรางวัล เนื่องในวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ปี 2561 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายนนี้

พม. เชิญชวนสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ส่งผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ร่วมประกวดชิงรางวัล เนื่องในวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ปี 2561 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายนนี้