หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จับมือภาคีเครือข่ายลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ มุ่งสร้างสังคมคุณภาพตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

พม. จับมือภาคีเครือข่ายลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ มุ่งสร้างสังคมคุณภาพตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี