หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > รมว.พม. นำนางสาวปณิดา ยศปัญญา นิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนางสาวณัฏกานต์ หมื่นพล เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

รมว.พม. นำนางสาวปณิดา ยศปัญญา นิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนางสาวณัฏกานต์ หมื่นพล เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

รมว.พม. นำนางสาวปณิดา ยศปัญญา นิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนางสาวณัฏกานต์ หมื่นพล เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี