หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > รอง ปพม. เป็นประธานการแถลงข่าวเกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวง พม. ร่วมรณรงค์เชิญชวนสังคมไทยรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และวันแห่งครอบครัว พร้อมจัดโครงการแผ่นดินเดียวกัน น้อมนำกระแสพระราชดำรัส ร.9 "เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา"

รอง ปพม. เป็นประธานการแถลงข่าวเกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวง พม. ร่วมรณรงค์เชิญชวนสังคมไทยรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และวันแห่งครอบครัว พร้อมจัดโครงการแผ่นดินเดียวกัน น้อมนำกระแสพระราชดำรัส ร.9 "เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา"

รอง ปพม. เป็นประธานการแถลงข่าวเกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวง พม. ร่วมรณรงค์เชิญชวนสังคมไทยรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และวันแห่งครอบครัว พร้อมจัดโครงการแผ่นดินเดียวกัน น้อมนำกระแสพระราชดำรัส ร.9 "เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา"