หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข้อมูลงบประมาณ > เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561

  • ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร