หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. รณรงค์เชิญชวนสังคมไทยรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว พร้อมจัดโครงการแผ่นดินเดียวกัน น้อมนำกระแสพระราชดำรัส ร.9 “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา”

พม. รณรงค์เชิญชวนสังคมไทยรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว พร้อมจัดโครงการแผ่นดินเดียวกัน น้อมนำกระแสพระราชดำรัส ร.9 “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา”