หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๑ : การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน และสื่อมวลชนดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๑ : การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน และสื่อมวลชนดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

  • ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร