หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เตรียมเปิดตัวศูนย์นวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัยและบริการงานขาย ( NHA INNOVATION CENTER) เน้นให้บริการงานขายแบบ ONE STOP SERVICE และ โครงการ "ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม (Friendly taxi for all)" นวัตกรรมยานพาหนะ ระยะที่ 2 สำหรับคนพิการ

พม. เตรียมเปิดตัวศูนย์นวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัยและบริการงานขาย ( NHA INNOVATION CENTER) เน้นให้บริการงานขายแบบ ONE STOP SERVICE และ โครงการ "ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม (Friendly taxi for all)" นวัตกรรมยานพาหนะ ระยะที่ 2 สำหรับคนพิการ