หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. ประกาศคำมั่นสัญญาต่อที่ประชุม UN ถึงความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรีในอาเซียน

รมว.พม. ประกาศคำมั่นสัญญาต่อที่ประชุม UN ถึงความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรีในอาเซียน