หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เปิดรับสมัครโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ประจำปี 2561 ร่วมสานพลังเยาวชนอาเซียน-ญี่ปุ่น

พม. เปิดรับสมัครโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ประจำปี 2561 ร่วมสานพลังเยาวชนอาเซียน-ญี่ปุ่น