หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดงานวันสตรีสากลปี 2561 ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีชนบท พลังขับเคลื่อนสังคมไทย” เพื่อร่วมพัฒนาประเทศสู่การยอมรับในเวทีโลก

พม. จัดงานวันสตรีสากลปี 2561 ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีชนบท พลังขับเคลื่อนสังคมไทย” เพื่อร่วมพัฒนาประเทศสู่การยอมรับในเวทีโลก