หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. ลงพื้นที่ติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล พร้อมเปิดสถานธนานุเคราะห์แห่งแรกของภาคใต้ ที่ จ.สุราษฎร์ธานี

รมว.พม. ลงพื้นที่ติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล พร้อมเปิดสถานธนานุเคราะห์แห่งแรกของภาคใต้ ที่ จ.สุราษฎร์ธานี