หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดประชุมระหว่างประเทศระดับภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ "การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อสร้างชีวิตใหม่ : สำรวจการส่งผู้เสียหายคืนสู่สังคมที่ประสบความสำเร็จ และหาวิธีที่ดีเพื่อส่งเสริมกรณีตัวอย่าง"

พม. จัดประชุมระหว่างประเทศระดับภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ "การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อสร้างชีวิตใหม่ : สำรวจการส่งผู้เสียหายคืนสู่สังคมที่ประสบความสำเร็จ และหาวิธีที่ดีเพื่อส่งเสริมกรณีตัวอย่าง"