หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > การส่งมอบเงินค่าสินไหมทดแทนจากคดีค้ามนุษย์ให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวเมียนมา กรณีบังคับใช้แรงงานในไร่พันตำรวจเอกนายแพทย์สุพัฒน์ เลาหะวัฒนะ

การส่งมอบเงินค่าสินไหมทดแทนจากคดีค้ามนุษย์ให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวเมียนมา กรณีบังคับใช้แรงงานในไร่พันตำรวจเอกนายแพทย์สุพัฒน์ เลาหะวัฒนะ