หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. เปิดกิจกรรมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี การเคหะแห่งชาติ มุ่งพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

รมว.พม. เปิดกิจกรรมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี การเคหะแห่งชาติ มุ่งพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน