หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > รมว.พม. พร้อมด้วย ปพม. ร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ครั้งที่ 2/2561

รมว.พม. พร้อมด้วย ปพม. ร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ครั้งที่ 2/2561

รมว.พม. พร้อมด้วย ปพม. ร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ครั้งที่ 2/2561