หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > ที่ปรึกษา รมว.พม. เป็นประธานการประชุม ศปก.พม. ครั้งที่ 35/2561

ที่ปรึกษา รมว.พม. เป็นประธานการประชุม ศปก.พม. ครั้งที่ 35/2561

ที่ปรึกษา รมว.พม. เป็นประธานการประชุม ศปก.พม. ครั้งที่ 35/2561