หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร "The 7 Habits of Highly Effective People Signature Edition 3.0." สำหรับบุคลากรภาครัฐ

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร "The 7 Habits of Highly Effective People Signature Edition 3.0." สำหรับบุคลากรภาครัฐ

  • ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร