หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร "เทคนิคการใช้ภาษาและการจดรายงานการประชุมเชิงบูรณาการ"

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร "เทคนิคการใช้ภาษาและการจดรายงานการประชุมเชิงบูรณาการ"

  • ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร