หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จับมือภาคีเครือข่าย จัดงานวันปกรณ์ 61 ร่วมเชิดชูเกียรตินักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น เพื่อแบบอย่างที่ดีของสังคม

พม. จับมือภาคีเครือข่าย จัดงานวันปกรณ์ 61 ร่วมเชิดชูเกียรตินักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น เพื่อแบบอย่างที่ดีของสังคม